info
list

احداث اولین شهر سبز جهان در آسیا

ساخت زیربنای این شهر آغاز شده است و هزینه ساخت این شهر بین 15 تا 30 میلیارد دلار تخمین زده شده است. این شهر Masdar City یا شهر مصدر نام خواهد داشت.

...

خانه های هوشمند، ایمن تر می شوند

اگر دلیل استفاده نکردن شما از خانه های هوشمند، ترس از هکرهاست، دیگر نگران آن نباشید!

...

سنسورهای خورشیدی جدید، دنیا را متحول خواهند کرد

این سنسور کوچک که در دانشگاه میشیگان طراحی شده است، قادر است تا انرژی معادل سیستمی 1000 برابر بزرگتر از خودش را تولید نماید.

...

شیشه های هوشمندی که خود را تمیز می کنند!

شیشه های هوشمندی که خود را به کمک آب باران تمیز کرده، مصرف انرژی را بهینه می نمایند و با تقلید از ساختار چشم پروانه، تابش خیره کننده را از بین می برند.

...

نامریی سازی زلزله

 برخی دانشمندان معتقدند که می تواند ساختمان را در برابر امواج سطحی که زلزله ایجاد می نماید به گونه ای محافظت نمایند که گویی سازه ای در آنجا وجود ندارد.بنابراین راه حل خود را تحت عنوان "نامریی سازی زلزله" معرفی نموده اند.

...