info
list

مایکروسافت، سبزتر می شود

شرکت مایکروسافت اعلام کرده است که تا سال 2018، 50% از انرژی های خود را از طریق انرژی های پاک تامین خواهد کرد.

...

ده ساختمان هوشمند برتر- 5

ساختمان پنجم - موزه ی Musée du quai Branly

مجموعه ای دارای 15000 گیاه که از 150 گونه گیاهی مختلف از سراسر جهان که بمنظور بهبود کیفیت هوای منطقه تشکیل شده است.

...

ده ساختمان هوشمند برتر- 4

ساختمان چهارم - NEW YORK TIMES

در این برج از سیستم توزیع هوای زیر کف (UFAD) استفاده می گردد که موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت هوای محیط می گردد. 95% فولاد به کار رفته در این ساختمان نیز بازیافتی است.

...

ده ساختمان هوشمند برتر- 3

ساختمان سوم - David Brower

تقریبا در تمام طول  روزنیاز نیست تا لامپی در این ساختمان روشن گردد...

...

ده ساختمان هوشمند برتر- 2

ساختمان دوم - Capital Tower

این آسمان خراش دارای سیستم مدیریت هوشمند ساختمان(IBMS) برای خدمات و امکانات موجود در آن است.

...